vestnik

Sedem pomurskih občin bo urejalo poslovne cone: Vse še brez gradbenega dovoljenja

Majda Horvat, 28. 7. 2018
Nataša Juhnov
Nadaljevanje ureditve Severne obrtno-industrijske cone v Murski Soboti je predvideno od leta 2019. 
Aktualno

Za vsakih 100 tisoč evrov razvojnega denarja, ki ga bo prejela občina, bo treba zagotoviti 2,5 delovni mesti. 

Dogovor o razvoju pomurske razvojne regije, ki sta ga 4. julija podpisala Branko Drvarič, predsednik razvojnega sveta Pomurske razvojne regije, in Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, zajema 19 projektov v skupni vrednosti 53,5 milijona evrov, prispevek države z evropskimi sredstvi pa bo znašal 41,2 milijona evrov. Ob dokončanju pomurskega vodovoda je kot drugo prednostno področje v dogovoru opredeljeno spodbujanje podjetništva z urejanjem infrastrukture. Vanj je zajetih osem projektov, za katere bo gospodarsko ministrstvo zagotovilo 5,3 milijona evrov.


Razvojni denar bo ob Razvojnem centru Murska Sobota prejelo tudi sedem občin za urejanje gospodarskih oziroma poslovnih ter kmetijskih con. Te bodo povečali ali jih urejali povsem na novo v občinah Turnišče, Dobrovnik, Lendava, Velika Polana, Murska Sobota, Ljutomer in Šalovci. Samo pri dveh projektih sta občini navedli, da še nimata pripravljenih dokumentov. Na osnovi tega je za projekt ljutomerske občine priznan odložni pogoj pridobitve oziroma vložitve dokumentacije za gradbeno dovoljenje do 31. oktobra letos, odložni pogoj za projekt šalovske občine za ureditev lastništva zemljišč ter pridobitev oziroma vložitev dokumentacije za gradbeno dovoljenje pa do konca letošnjega leta.

be68f1b6bce72af2b4577bb2c23c14e5
Vestnik


In kako daleč so z dokumentacijo v preostalih občinah? To vprašanje je umestno toliko bolj, ker uvrščenost projekta v dogovor še ne pomeni, da je denar že odobren ali zagotovljen.
Eden od ključnih kazalcev pripravljenosti občin za izvedbo projekta je pravnomočno gradbeno dovoljenje, kar je tudi eden od 20 dokumentov, ki jih morajo vlagatelji priložiti vlogi. Ob tem in izpolnitvi še vrste drugih zahtev pa bodo občine morale še dokazati, da je naložba predvidena v načrtu razvojnih programov proračuna. Na osnovi tega smo občine tudi vprašali, ali so že vložile dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je predvideni znesek soudeležbe občine, ki je tudi naveden v tabeli, sprejemljiv za občino.
Turniška občina lahko pričakuje razvojna sredstva za ureditev gospodarske cone Turnišče, dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja pa bodo vložili, tako županja Vesna Jerala Zver, po dokončni potrditvi projektov. Sredstva za naložbo ne bodo načela vzdržnosti proračuna. Občina Dobrovnik ima za kmetijsko-poslovno cono (druga faza) pripravljeno investicijsko dokumentacijo, zdaj pripravljajo projektno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje predvidoma ne bo potrebno, ugotavljajo v občinski upravi, če pa bo, ga bodo pravočasno pridobili. Glede soudeležbe občine pravijo, da je delež pač skladen z razpisnimi pogoji poziva. Občina Velika Polana pripravlja celotno gradbeno dokumentacijo za posamezne sklope del in je po navedbah župana Damijana Jaklina v sklepni fazi pridobitve. Delež sofinanciranja občine je pač tak, kot je bil predviden, čeprav bi jim seveda ustrezalo, da bi bil manjši. Ne glede na to bo občina zagotovila vsa potrebna sredstva za projekt.


Dogovor o razvoju pomurske razvojne regije, ki sta ga 4. julija podpisala Branko Drvarič, predsednik razvojnega sveta Pomurske razvojne regije, in Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, zajema 19 projektov v skupni vrednosti 53,5 milijona evrov, prispevek države z evropskimi sredstvi pa bo znašal 41,2 milijona evrov. Ob dokončanju pomurskega vodovoda je kot drugo prednostno področje v dogovoru opredeljeno spodbujanje podjetništva z urejanjem infrastrukture. Vanj je zajetih osem projektov, za katere bo gospodarsko ministrstvo zagotovilo 5,3 milijona evrov.

Mestna občina Murska Sobota ima za Severno obrtno-industrijsko cono (SOIC) že izdelano projektno dokumentacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje, na osnovi katerega je bila izvedena dosedanja komunalna ureditev. Nadaljevanje ureditve SOIC je predvideno od leta 2019, za projekt, zajet v dogovoru o razvoju pomurske razvojne regije, pa bo občina pravočasno obnovila gradbeno dovoljenje v skladu z novo zakonodajo. Višina občinske soudeležbe za njegovo izvedbo je sprejemljiva za občino.
Ljutomerska občina je za širitev poslovne cone Ljutomer sprejela sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in zdaj zbira ponudbe za njegovo izdelavo. V okviru projekta Poslovna cona Ljutomer bodo zgradili cestno omrežje, vodovod, kanalizacijo, električno omrežje in javno razsvetljavo. Aktivnosti bodo potekale od letos do leta 2020, glede na njihov potek pa bodo načrtovali tudi potrebna občinska sredstva.
Občine, ki bodo prejele razvojna sredstva za ureditev poslovnih con, bodo pridobljeni denar morale na koncu upravičiti še s številom ustvarjenih delovnih mest. To pomeni, da morajo že zdaj vedeti za gospodarske družbe, ki bodo pri njih vlagale. Po preteku dveh let od dokončane ureditve poslovne cone bo treba za 100 tisoč evrov prejetih sredstev imeti dve in pol novi delovni mesti oziroma za 40 tisoč evrov eno novo delovno mesto.
gospodarstvo razvoj denar vlada
Kaj zdaj berejo drugi