vestnik

(SKUPŠČINA) Cerop in Ograček kmalu pod eno streho?

Rok Šavel, 28. 9. 2021
Rok Šavel
16. seja Skupščine javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci.
Aktualno

Na seji skupščine javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) so člani sprejeli polletno poročilo in konsolidirano letno poročilo javnega podjetja za leto 2020 ob tem pa še nekaj dodatnih pomembnih sklepov za poslovanje Ceropa.

Na 16. seji skupščine, ki je tokrat potekala v prostorih kulturnega doma Križevci, se je prvič predstavila nova direktorica Simona Biro, ki je vajeti javnega podjetja prevzela s prvim septembrom. Kot izhaja iz polletnega poročila, je Cerop v prvih šestih mesecih letošnjega leta posloval pozitivno in ob štiri milijonski realizaciji ustvaril več kot 28 tisočakov dobička predvsem na osnovi izvajanja svojih tržnih dejavnosti. Tudi konsolidirano letno poročilo za leto 2020, ki zajema poslovanje Ceropa in hčerinske družbe Ograček, izkazuje skupno skoraj 390 tisočakov dobička, a pri sprejemanju navedenega poročila so imeli nekateri člani skupščine določena vprašanja glede družbe v 100-odstotni lasti javnega podjetja.

20210928_094308
Rok Šavel
16. seja Skupščine javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci.

Poslovanje Ogračka dvignilo obrvi, direktor imenovan v nasprotju z odlokom

Mileno Vöroš, direktorico uprave Mestne občine Murska Sobota in Romana Leljaka, radenskega župana, je tako podrobneje zanimalo poslovanje Ogračeka, zaposlitvena struktura in na kakšen način je prišlo do imenovanja direktorja družbe Borisa Velnerja. Kot je pojasnila Birova, je Velnerja imenovalo prejšnje vodstvo Ceropa, kar je sicer v nasprotju z odlokom, saj bi direktorja hčerinske družbe morala imenovati skupščina javnega podjetja. Skokovita rast prihodkov družbe Ograček, ki je leta 2019 ustvaril borih 65 tisoč evrov prihodkov, lani pa skoraj 1,4 milijona evrov, pa izvira iz prevzema posredništva frackij za sežig.

Leljak je sicer izrazil nadaljnje pomisleke glede poslovanja hčerinske družbe in je zato predlagal, da se prouči možnost zdržutve podjetij, kar so člani skupščine tudi sprejeli. "Vsem je jasno, da nihče od nas ni odločal o tem, kdo bo direktor in katere dejavnosti bo Ograček opravljal. Nič ne vemo o tem. To je bila subjektivna odločitev prejšnjega vodstva. To ni predlog, da se to mora narediti, ampak da se naj vsaj začne postopek," je pojasnil svoj predlog radenski župan. Vodstvu Ceropa so tako naložili, da mora v naslednjih šestih mesecih pripraviti analizo možnosti združitve obeh podjetij.

Najprej elaborat in nato rebalans

V nadaljevanju se je nekoliko zataknilo pri sprejemanju sprememb poslovnega načrta Ceropa za leto 2021, saj člani skupščine niso sprejeli rebalansa poslovnega načrta, ker ta vsebuje bistveno višje cene, ki temeljijo na še nesprejetem elaboratu.

"Najprej je potrebno sprejeti elaborat in šele takrat naj se odloča o rebalansu poslovnega načrta. Če bo elaborat pripravljen v kratkem, se lahko tudi skupščina sestane v kratkem in še enkrat odloča o rebalansu. V rebalansu so tudi cene gospodarske javne službe, ki se bistveno dvigujejo od obstoječe. V kolikor se bodo cene dvignile z elaboratom, želimo, da je to argumentirano," je dejala direktorica soboške občinske uprave.

Spremembo rebalansa so soglasno umkanili z dnevnega reda in nato tudi soglasno sprejeli na novo sestavljeni pravilnik za razporejanje prihodkov in odhokov po posameznih dejavnostih in občinah. Ravno tako so člani skupščine soglasno sprejeli odsvojitev nepotrebnih osnovnih sredstev. Gre za tovorno vozilo, traktor, traktorski priključek, viličar in desko. Hkrati so odločili, da Cerop vsako leto pripravi načrt razpolaganja s stvarnim premožnjem po vzoru lokalnih skupnosti.

20210928_094257
Rok Šavel
16. seja Skupščine javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci je potekala v Kulturnem domu Križevci.


Pod točko razno je Birova napovedala pripravo ustreznih manjkajočih aktov, Vöroševa pa podala informacijo, da soboška občina koordinira delovno skupino za pripravo sprememb ustanovitvenih aktov. Na zadnjem sestanku so tako sprejeli odločitev, da se naroči študija izvajanja koncesij gospodarskih javnih služb s strani Ceropa, ki jo izdeluje zavod Turjak in bo osnova za potrebne spremembe. Zavod Turjak je sicer pomagal tudi pri pripravi odzivnega poročila v zvezi z revizijskim poročilom računskega sodišča.

puconci, cerop
Jure Zauneker
Pred vodstvom in občinami soustanoviteljcami so pomembne odločitve o nadaljnjem razvoju Ceropa.

Ravno tako so pod točko razno sprejeli predlog, da se razišče možnost o predelavi odpadnega blata v okviru Ceropa, kar bi predstavljalo trajno rešitev odpadnega blata za Pomurje, in predlog o dodatni zaposlitvi pravnika.

Zadostne podpore pa ni prejel Leljakov predlog, da Cerop z začetkom mandata nove direktorice opravi notranjo revizijo poslovanja, kljub temu da sta predlog glasno podprla tudi predsednik skupščine Jožef Škalič, sicer župan Kuzme, in direktorica uprave moravskotopliške občine Martina Vink Kranjec. Vöroševa je namreč nasprotno menila, da je tako ali tako predvidena vzpostavitev nadzornega sveta.

V prihodnjem tednu se obeta še seja sveta ustanoviteljic, kjer bodo občine ponovno sprejemale pomembne odločitve v zvezi z delovanjem javnega podjetja. 

Cerop skupščina simona-biro
Kaj zdaj berejo drugi