vestnik

Svet zavoda za ohranitev Pomurskih lekarn

Timotej Milanov, 11. 9. 2019
Aleš Cipot
Člani sveta zavoda Pomurskih lekarn so proti razbijanju javnega zavoda.
Aktualno

Člani sveta zavoda Pomurskih lekarn so sprejeli sklep, v katerem ugotavljajo, da sedanja regijska organiziranost javne lekarniške dejavnosti v Pomurju zagotavlja optimalno preskrbo prebivalstva z zdravili, zato nasprotujejo razbijanju enovitih Pomurskih lekarn.

V razpravi v zvezi z aktualnim dogajanjem v Pomurskih lekarnah je vršilec dolžnosti direktorja Ivan Zajc vnovič izpostavil, da so imeli sami enake težave kot vsi ostali javni lekarniški zavodi, zaradi česar misli, da so bili po nepotrebnem deležni kritik Mestne občine Murska Sobota (MOMS), vodstvo katere Zajcu že dlje časa očita neizvajanje javnih naročil pri nabavi zdravil. Lekarniška zbornica Slovenije je julija izvedla prvo skupno javno naročilo za večino javnih lekarniških zavodov v državi, po besedah Zajca pa bo potrebno še ugotoviti, kaj so s tem dejansko dosegli.

pomurske-lekarne, seja, svet-zavoda, seja-sveta-zavoda
Aleš Cipot
Ivan Zajc meni, da je bilo vodstvo Pomurskih lekarn po nepotrebnem deležno kritik s strani mestne občine.

Še vedno na nasprotnih bregovih

Predstavnik soboške občine v svetu zavoda Srečko Đurov je prav tako ponovil očitke Zajcu, da ta ni naredil vsega, kar bi lahko, da bi dosegel nižjo ceno zdravil pri nabavi. Zajc nasprotno trdi, da posamezna lekarna nižje cene ne more doseči, saj je ta določena za celotno državo kot rezultat pogajanj med proizvajalci zdravil in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), lahko pa dosežejo naknadne popuste na celotno dobavo, pravi. Na vprašanje Đurova, zakaj so omenjene popuste Pomurske lekarne omejile na največ 2,4 odstotka, Zajc odgovarja, da je določil višino popusta, za katero je ocenil, da je realna, hkrati pojasnjuje, da je tudi marža veletrgovcev z državno regulativo omejena na šest odstotkov, ker pa je bilo v polemiki med njima še naprej možno slišati različne interpretacije glede postopka oblikovanja cene zdravil, je predstavnik občine Kobilje Saša Fras predlagal, da na naslednjo sejo sveta zavoda povabijo tudi predstavnika ZZZS, ki bi članom sveta zavoda natančneje pojasnil postopek oblikovanja cene, ki ga po njegovih besedah verjetno večina članov sveta ne razume povsem. Člani sveta zavoda so predlog potrdili, prav tako so potrdili predlog predstavnika beltinske občine Igorja Adžiča, da se pripravijo izračuni vrednosti vložka Pomurskih lekarn v družbo Galex in da te izračune tudi predstavijo javnosti. Sam se ne strinja s trditvami mestne občine, da so bile pri tem občine ustanoviteljice oškodovane. Pred kratkim so namreč z MOMS ostalim občinam ustanoviteljicam poslali dopis, v katerem so predložili tudi izračune, za koliko naj bi bila posamezna občina oškodovana s privatizacijo Galexa, v katerem so bile nekoč Pomurske lekarne največji posamični lastnik, danes pa je družba v lasti ruskega kapitala.

pomurske-lekarne, seja, svet-zavoda, seja-sveta-zavoda
Aleš Cipot
Srečko Đurov več ne bo predstavnik mestne občine v svetu zavoda, če bo izbran za načelnika mariborske upravne enote.

Lekarne v nakup poslovnih prostorov

Kot smo poročali pred kratkim, se je Đurov prijavil tudi na razpis za načelnika mariborske upravne enote, zato je ostalim članom sveta zavoda sporočil, da bo v primeru, če bo pri tem uspešen, zapustil mesto soboškega predstavnika v svetu zavoda, ko več ne bo direktor soboške mestne uprave, mestna občina pa bo imenovala novega predstavnika, če bo, kot pravi, presodila, da je to še sploh smiselno, glede na to, da že tečejo postopki za ustanovitev novega javnega lekarniškega zavoda na območju mestne občine. V Pomurskih lekarnah načrtujejo tudi odkup dveh poslovnih prostorov od Galexa, in sicer gre za prostore, v kateri že danes delujeta njihovi poslovalnici v Lendavi in Gornji Radgoni. Galex, ki ima po besedah Zajca za prostore že tudi drugega interesenta, prodaja obe poslovalnici v paketu za 279 tisoč evrov, čeprav je bila ocenjena vrednost prostorov 190 tisoč evrov, ker je cena višja od ocenjene, je Zajc želel, da o nakupu razpravlja tudi svet zavoda, ta pa je predlog potrdil. »Vsakršna nova lekarna ali selitev nekam, kjer bi lahko plačevali višjo najemnino, je za nas neugodna, zato menim, da bi bilo to dobro kupiti,« je povedal Zajc, ki dodaja, da se bodo skušali pred nakupom še pogoditi za nižjo ceno.

Tudi soboška občina je od Galexa že kupila poslovne prostore v Grajski ulici v Murski Soboti, v kateri deluje ena od petih soboških poslovalnic Pomurskih lekarn, tam naj bi v prihodnosti začel delovati nov javni lekarniški zavod-Lekarne Murska Sobota, ki so že vpisane v sodni register.

pomurske-lekarne pomurje
Kaj zdaj berejo drugi