vestnik

Upor okoljevarstvenikov v Petišovcih zaradi plina? 

Majda Horvat, 2. 5. 2018
Majda Horvat
Colin Hutchinson je Mihaela Kasaša novembra lani povabil na kavo, ki pa je nista spila. Kasaš napovedanega klica za ponovno srečanje ni dočakal. 
Aktualno

Za plinski vrtini, ki sta že aktivni in stojita, ena blizu Petišovec in Trimlinov, druga blizu vasi Čentiba, bo spet potrebno hidravlično lomljenje, kljub temu, da je direktor Miha Valentinčič še novembra zatrjeval, da to ne bo potrebno. Mihael Kasaš že napoveduje akcijo civilne iniciative in okoljevarstvenikov, vendar samo v primeru, da bodo imeli podporo večine članov v lendavskem občinskem svetu.

Okoljska agencija ARSO je objavila vlogo družbe Geoenergo za predhodni postopek restimulacije dveh, sicer že aktivnih, plinskih vrtin Pg-10 in Pg-11 A na petišovskem plinskem polju s hidravličnim lomljenjem. Vrtina Pg-10 se nahaja v bližini dveh vasi, in sicer Petišovec ter Trimlinov, vrtina Pg-11 pa je blizu vasi Čentiba. Vlogo je družba oddala že maja lani, potem pa jo je dopolnjevala, nazadnje marca letos. Obe vrtini sta že bili hidravlično stimulirani v manjšem obsegu, in sicer v letih 2011 in 2012, v prihodnje pa naj bi postopek izvedli, glede na napovedano količino uporabljene vode, v nekoliko večjem obsegu. Napovedujejo, da bi za pripravo raztopine potrebovali 10 tisoč kubičnih metrov vode, vbrizgavanje pa naj bi se izvedlo na globili 2.700 oziroma 3.500 metrov. V tekočini bodo tudi zrnca različnega peska, keramike in aluminijevega oksida, zmes pa se bo potiskala v vrtino s tlakom z veliko energije, približno od 600 do 900 barov, torej s skoraj tisočkratnikom zračnega tlaka.


Dr. Mihael Kasaš, lendavski občinski svetnik in okoljevarstvenik, je napovedal angažiranje civilne iniciative z namenom poskusa preprečitve napovedanega novega hidravličnega lomljenja v globini, vendar samo v primeru, če jih bo pri tem podprla večina članov občinskega sveta


Od novembra lani družba Geoenergo, ki je še vedno v enakem deležu v lasti državnega podjetja Nafta Lendava in Petrola, kot partner pa sodeluje angleška družba Ascent Resources, prodaja pridobljeni neočiščeni plin iz omenjenih dveh plinskih vrtin hrvaški naftni družbi Ina. Dnevna proizvodnja plina iz vrtin naj bi bila 60 tisoč kubičnih metrov plina na dan.

To so partnerji lani novembra razkrili na tiskovni konferenci, na kateri so tudi napovedali nova vlaganja v plinsko polje, in sicer remont starih vrtin s poglabljanjem ter ponovne stimulacije. Miha Valentinčič, direktor Geoenerga, pa je na vprašanje, ali bodo potrebne nove hidravlične stimulacije tudi za aktivni plinski vrtini odgovoril, da se v tem trenutku ne ve, kdaj bo to spet potrebno. Kajti vsaka vrtina je specifična. "Predvidevamo pa, da bo nekoč na nekaterih vrtinah to smiselno izvajati, kdaj, pa ni znano. Kot rečeno, zdaj te potrebe še ni," je še dejal novembra lani. Torej pol leta po tem, ko so na agencijo ARSO oddali vlogo za začetek predhodnega postopka za restimulacijo oziroma hidravlično lomljenje obeh vrtin.