vestnik

V gorički občini od junija dražja voda

D. N., 13. 6. 2024
Jure Kljajić
Slika je simbolična.
Aktualno

Svetniki Občine Šalovci so na zadnji seji v prvi obravnavi sprejeli odlok o javnem redu in miru v občini, saj je veljavni iz leta 1996 že zastarel.

Odlok zajema več sklopov, med drugim varstvo javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, varstvo zdravja, okolja in čistoče, pa tudi varstvo okolja in zunanje podobe kraja, ravnanje z zapuščenimi vozili ter obveznosti lastnikov in vodnikov živali. V odloku so predvidene tudi kazenske določbe za prekrške, te znašajo 500 evrov za fizične osebe in 1000 evrov za pravne osebe, razen za 1. točko 7. člena, ki pravi, da je prepovedano metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki niso za to določeni. Kazen za kršenje tega člena je v primerjavi z drugimi globami višja, znaša 1000 evrov za fizične osebe in 2000 evrov za pravne. 

Potrjene so bile tudi nove cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki so se začele uporabljati 1. junija letos. Cena zbiranja komunalnih odpadkov je 0,26018 evra za kilogram brez davka na dodano vrednost (DDV), doslej 0,25316 evra za kilogram brez DDV, cena zbiranja bioloških odpadkov se ni spremenila in ostaja 0,26994 evra za kilogram brez DDV. Sprejet je bil še elaborat o oblikovanju cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo. Cena te storitve zajema vodarino, ki je enaka v vseh občinah in znaša 0,9973 evra na kubični meter z DDV, omrežnino brez subvencije, ki glede na nazivno velikost vodomera (DN), večjo ali enako 20, znaša 14,9949 evra na mesec z DDV oziroma omrežnino s 25-odstotno subvencijo občine 12,0549 evra na mesec z DDV. Nove cene storitev so začele veljati 1. junija.

občina-šalovci seja občinski-svet