vestnik

V Sloveniji tudi lani rast števila prebivalcev, spet zaradi priliva tujih državljanov

STA, 26. 4. 2020
Pixabay
Medtem ko se je število državljanov Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo, se je število tujih državljanov spet povečalo.
Aktualno

Slovenija je imela prvega januarja letos 2.095.861 prebivalcev, kar je 14.953 oseb oz. 0,7 odstotka več kot leto prej. Medtem ko se je število državljanov Slovenije lani, tako kot že nekaj let pred tem, zmanjšalo, se je število tujih državljanov spet povečalo.

V 2019 je število slovenskih državljanov med prebivalci upadlo za 3205 oz. 0,2 odstotka na 1.939.510. Upad števila slovenskih državljanov je bil s tem nekoliko večji kot v 2018.

Število tujih državljanov pa se je povečalo za 18.158 oziroma za 13,1 odstotka. Rast je bila tako približno enaka kot v 2018. Prvi dan 2020 je tako skupaj 156.351 tujcev predstavljalo 7,5 odstotka vseh prebivalcev Slovenije, leto pred tem pa je bil delež pri 6,6 odstotka.

Prebivalstvo je ob začetku leta sestavljalo več moških kot žensk. Moških je bilo 1.051.066, žensk pa 1.044.795.

Pri tem je med državljani Slovenije delež žensk znašal 51 odstotka (žensk je bilo 992.496, moških pa 947.014), med tujimi državljani pa je bilo žensk le tretjina (moških je bilo med tujci 104.052, žensk pa 52.299).

Delež žensk med slovenskimi državljani počasi upada že vrsto let, med tujimi pa se je po večletni rasti v zadnjih dveh letih znižal za skoraj dve odstotni točki. Nižjemu deležu žensk med tujci najverjetneje botruje dejstvo, da velik del priliva tujcev v zadnjih letih predstavljajo delavci na začasnem delu v panogah, kot je gradbeništvo.

surs prebivalstvo statistika